Πρόγραμμα Erasmus+ “Connected by the sea”

Πρώτη επίσκεψη εκπαιδευτικών στην συντονίστρια Νορβηγία, Νοέμβριος 2019 Ο υπεύθυνος του προγράμματος, κύριος Νταλώσης Δημήτριος, σε παρουσίαση για τη Λέσβο και το Γυμνάσιο Πέτρας Δεύτερη συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία, Φεβρουάριος 2022 Στο Porto της Πορτογαλίας Το Γυμνάσιο Πέτρας στην Πορτογαλία