Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γεωμυθολογία, γεωλογικά φαινόμενα μέσα από τους μύθους των λαών”

Γεωμυθολογία : Γεωλογικά φαινόμενα μέσα από τους μύθους των λαών Φέτος (σχολικό έτος 2014-2015) ασχοληθήκαμε με τους μύθους. Όχι με οποιοδήποτε μύθο, αλλά με αυτούς που ασχολούνται με τα γεωλογικά φαινόμενα, δηλαδή σεισμούς, ηφαίστεια, απολιθώματα. Κάθε λαός για να ερμηνεύσει αυτά τα φαινόμενα που είναι εντυπωσιακά, αλλά και καταστροφικά πολλές φορές, έπλασε με τη φαντασία…