Επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη Μήθυμνας, στο αρχαιολογικό μουσείο Μυτιλήνης και στον αρχαιολογικό χώρο Θερμής

Η πρώτη Γυμνασίου πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις. α) επίσκεψη στη Δημόσια – Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στην Δημόσια – Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας. Τους υποδέχτηκε και τους ξενάγησε η Δειυθύντρια της Βιβλιοθήκης και καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Πέτρας κυρία Παναγιώτα Θηβαίου. Οι μαθητές…