Περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Εξερευνώντας τα μονοπάτια της περιοχής μας”

Σχολικό έτος 2007-2008 Η πρώτη τάξη του Γυμνασίου Πέτρας υλοποίησε το πρόγραμμα “Εξερευνώντας τα μονοπάτια της περιοχής μας”. Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξερευνήσουν τον τόπο τους να ανακαλύψουν τα μονοπάτια της περιοχής τους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Εξερευνώντας μονοπάτια – Αρχικά έγιναν παιχνίδια γνωριμίας και δημιουργήθηκε το δέντρο των στόχων του…