Συνεργασία του Γυμνασίου Πέτρας με το Γυμνάσιο Πλωμαρίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+

http://gym-plomar.les.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=132

http://gym-plomar.les.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=145