Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Μαγγαναδέλλης Ιγνάτιος ΠΕ01 (Διευθυντής σχολείου – Θεολόγος)
Παντελίδης Παναγιώτης ΠΕ02 (Υποδιευθυντής σχολείου – Φιλόλογος)
Θηβαίου Παναγιώτα ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας)
Συγιώργη Ειρήνη ΠΕ05 (Γαλλικής Φιλολογίας)
Κάβουρας Χαράλαμπος ΠΕ02 (Φιλόλογος)
Βερβέρη Ελένη ΠΕ02 (Φιλόλογος)
Νταλώσης Δημήτριος ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
Τσαπλαρή Κωνσταντίνα ΠΕ03 (Μαθηματικός)
Μαλιάκας Παρασκευάς ΠΕ04.01 (Φυσικός)
Σακατζίδου Θωμαή ΠΕ04.04 (Βιολόγος)
Γκορτζιώτου Μαρία ΠΕ86 (Πληροφορικής)
Ορφανέλλη Σοφία ΠΕ86 (Πληροφορικής)
Μπατζάκης Μιχάλης ΠΕ88.03 (Γεωπόνος)
Τσαραμπουλίδου Μαρία ΠΕ79.01 (Εικαστικών)
Παπαγιαννούλη Κων/να  ΠΕ80 (Οικονομολόγος)
Τσόχας Ιωάννης ΠΕ01 (Θεολόγος)
Φιάσκα Ακινδύνα ΠΕ02 (Φιλόλογος)
Κουβαλάκη Χρυσούλα ΠΕ04.01 (Φυσικός)
Μόλβαλη Φιλισία ΠΕ03 (Μαθηματικός)

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Μαγγαναδέλλης Ιγνάτιος ΠΕ01 (Διευθυντής σχολείου – Θεολόγος)
Παντελίδης Παναγιώτης ΠΕ02 (Υποδιευθυντής σχολείου – Φιλόλογος)
Θηβαίου Παναγιώτα ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας)
Συγιώργη Ειρήνη ΠΕ05 (Γαλλικής Φιλολογίας)
Κάβουρας Χαράλαμπος ΠΕ02 (Φιλόλογος)
Βερβέρη Ελένη ΠΕ02 (Φιλόλογος)
Νταλώσης Δημήτριος ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
Τσαπλαρή Κωνσταντίνα ΠΕ03 (Μαθηματικός)
Μαλιάκας Παρασκευάς ΠΕ04.01 (Φυσικός)
Σακατζίδου Θωμαή ΠΕ04.04 (Βιολόγος)
Γκορτζιώτου Μαρία ΠΕ86 (Πληροφορικής)
Ορφανέλλη Σοφία ΠΕ86 (Πληροφορικής)
Μπατζάκης Μιχάλης ΠΕ88.03 (Γεωπόνος)
Τσαραμπουλίδου Μαρία ΠΕ79.01 (Εικαστικών)
Παπαγιαννούλη Κων/να  ΠΕ80
Τσόχας Ιωάννης ΠΕ01 (Θεολόγος)
Φιάσκα Ακινδύνα ΠΕ02 (Φιλόλογος)
Κουβαλάκη Χρυσούλα ΠΕ04.01 (Φυσικός)
Μόλβαλη Φιλισία ΠΕ03 (Μαθηματικός)