Οι ρίζες του Γυμνασίου Πέτρας χάνονται βαθιά μέσα στο χρόνο. Σύμφωνα με τα αρχεία του σχολείου λειτουργούσε από το 1906 ως το 1914 με την επωνυμία του Ελληνικού Σχολείου και από το 1921 ως το 1936 ως διτάξιο Ημιγυμνάσιο. Ο αριθμός των καθηγητών ήταν δύο και των μαθητών περίπου 65. Το σχολικό έτος 1954-1955 ιδρύθηκε το Γυμνάσιο της Πέτρας ως τριτάξιο Παράρτημα του Α΄ Γυμνασίου Αρρένων της Μυτιλήνης και συστεγάστηκε με το Δημοτικό Σχολείο. Σύμφωνα με τα αρχεία του σχολείου τον Σεπτέμβριο του 1954 ο καθηγητής Θεολογίας Φίλιππος Καραμάνης φτάνει στην Πέτρα με την αποστολή να προχωρήσει στην οργάνωση του Γυμνασίου και αμέσως άρχισε η συνεργασία του με την Επιτροπή Γονέων Πέτρας. Τον ίδιο μήνα διενεργήθηκαν οι πρώτες εισαγωγικές εξετάσεις από επιτροπή καθηγητών από την Μυτιλήνη. Μετά το τέλος των εξετάσεων οι επιτυχόντες μαθητές γράφτηκαν στο σχολείο. Άρχισαν να φοιτούν στο γυμνάσιο 48 συνολικά μαθητές στις τρεις τάξεις, από τους οποίους 36 αγόρια και 12 κορίτσια. Ο αριθμός των καθηγητών έφτανε τους τρεις.
Το Γυμνάσιο λειτούργησε ως παράρτημα για μία δεκαετία. Το 1964 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετατράπηκε σε ανεξάρτητο τριτάξιο Γυμνάσιο Α΄ βαθμίδος με την ονομασία «Γυμνάσιο Πέτρας Λέσβου». Το σχολείο αρχικά εξυπηρετούσε τα χωριά Πέτρα, Σκουτάρο, Μόλυβο, Λαφιώνα, Πετρί και Βαφειό, ενώ αργότερα προστέθηκε και η Στύψη. Από την ίδρυσή του και μέχρι το έτος 2001 συστεγαζόταν με το Δημοτικό σχολείο της Πέτρας σε κτίριο που ανήκε στο Δημοτικό σχολείο. Στις εκθέσεις λειτουργίας του σχολείου αναφέρεται ο αριθμός των καθηγητών, οι οποίοι συνήθως είναι τρεις και σπάνια τέσσερις. Ο αριθμός των μαθητών κυμαίνεται από 100 μέχρι 140 και οι μαθητές είναι κατανεμημένοι σε τρία τμήματα, ένα για κάθε τάξη.
Σήμερα στο τριτάξιο Γυμνάσιο της Πέτρας φοιτούν 110 μαθητές και μαθήτριες, μοιρασμένοι σε έξι τμήματα. Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο εκπονούνται πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά) και οι μαθητές συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις (όπως η Μαθητιάδα Σερρών). Επίσης το σχολείο συνεργάζεται με σχολεία του εξωτερικού μέσω χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων Erasmus+.